Το μήκος του προφυλακτικού, καθορίζει το μήκος του πέους που καλύπτεται από αυτό. Αν το προφυλακτικό που επιλέξει είναι μεγαλύτερο σε μήκος δεν υπάρχει πρόβλημα αφού όταν ξετυλίγεται ένα προφυλακτικό μέχρι τη βάση του πέους, υπάρχει περιθώριο για να περισσεύει λίγο. Είναι προτιμότερο το προφυλακτικό να είναι λίγο πιο μακρύ από το να είναι κοντό γιατί αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα μέρος του πέους να μείνει εκτεθειμένο και άρα ευάλωτο σε ΣΜΝ.