Προφυλακτικά ελεγχόμενης κλιμάκωσης με χρήση επιβραδυντικού για ακόμα μεγαλύτερης διάρκειας απόλαυση.

Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα