Το Προφυλακτικά.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου και εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής. Το Προφυλακτικά.gr δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια και εμπορεύεται προφυλακτικά, λιπαντικά και σχετικά με τα προφυλακτικά προϊόντα. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ανωτέρω ιστοσελίδα Προφυλακτικά.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

1. Περιορισμός ευθύνης

Το Προφυλακτικά.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Προφυλακτικά.gr εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της διαθεσιμότητας των προϊόντων του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Προφυλακτικά.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.
Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα Προφυλακτικά.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
To Προφυλακτικά.gr δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, άγνοια από τον χρήστη υπάρχουσων αλλεργιών ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι κατά το δυνατό ελεγμένες και τεκμηριωμένες, δίδονται όμως με την επιφύλαξη νεότερων επιστημονικών εξελίξεων για τις οποίες ενδεχομένως δεν υπάρχει άμεση ενημέρωση από τους εκάστωτε επιστημονικούς φορείς.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία στο Προφυλακτικά.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία του Προφυλακτικά.gr, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Προφυλακτικά.gr και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία Του Προφυλακτικά.gr ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια του Προφυλακτικά.gr ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Οι πληροφορίες που τυχόν υποβάλλουν χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου στο Προφυλακτικά.gr μέσω αυτού, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Ακόμα, το Προφυλακτικά.gr μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες.

3. Πολιτική Απορρήτου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Προφυλακτικά.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του Προφυλακτικά.gr, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα Προφυλακτικά.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Για την πραγματοποίηση αγορών δεν απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημά, δεν αποθηκεύουμε στοιχεία πιστωτικών καρτών και δεν εμπορευόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Προφυλακτικά.gr πλήρως συμμορφωμένο με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) της Ε.Ε. σας ενημερώνει:

 • Στο ηλεκτρονικό κατάστημα Προφυλακτικά.gr μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές είτε δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη είτε όχι.
 • Στην περίπτωση που δε δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη και πραγματοποιήσετε αγορά, τα στοιχεία που συλλέγονται και αποθηκεύονται είναι αυτά του ιστορικού των αγορών σας το οποίο εκτός από προϊόντα περιλαμβάνει και στοιχεία της διεύθυνσης αποστολής και επικοινωνίας.
 • Στην περίπτωση που δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη και πραγματοποιήσετε αγορά τότε τα δεδομένα, που συλλέγονται και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, περιλαμβάνουν τα στοιχεία που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας σε αυτό (όνομα χρήστη και διεύθυνση email ), τα στοιχεία της διεύθυνσης αποστολής και επικοινωνίας που δηλώνετε κατά την πραγματοποίηση αγορών και το ιστορικό των αγορών σας.
 • Αν έχετε κάνει εγγραφή τότε τα δεδομένα που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης αποστολής και επικοινωνίας διατηρούνται επ’ αόριστον στη βάση δεδομένων του καταστήματός για δική σας διευκόλυνση.
 • Σε συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ. εγγεγραμμένοι και μη χρήστες έχουν το δικαίωμα, μετά από επικοινωνία με τους διαχειριστές της σελίδας στη διεύθυνση info@profilaktika.gr, να αιτηθούν τη διαγραφή του λογαριασμού τους, εφόσον υπάρχει και όλων των δεδομένων που συνδέονται με τις αγορές τους (στοιχεία διεύθυνσης αποστολής και επικοινωνίας, προϊόντα που αγοράστηκαν, ποσότητες αυτών, κλπ), με μόνη προϋπόθεση το αίτημα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων να προέρχεται από την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιήθηκε κατά τις αγορές.
 • Σε συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ. δεσμευόμαστε σε οποιαδήποτε περίπτωση κακόβουλης ή άλλης απώλειας-διαρροής προσωπικών δεδομένων χρηστών για την άμεση κοινοποίηση του γεγονότος στους θιγόμενους χρήστες.
 • Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα μέσα από τη σελίδα «Παραγγελίες» και «Διευθύνσεις» του λογαριασμού τους να ενημερωθούν και να αντιγράψουν όλα τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί και αφορούν το ιστορικό των αγορών τους και τα στοιχεία διεύθυνσης αποστολής και επικοινωνίας που είναι συνδεδεμένα με αυτές, ενώ μπορούν να επεξεργαστούν και τις καταχωρημένες διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής.
 • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της σελίδας μας ή αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@profilaktika.gr.

Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Το Προφυλακτικά.gr στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών του, συνεργάζεται με την SPEEDEX A.E. Ταχυμεταφορών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους και συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα speedex.gr.

4. Ασφάλεια συναλλαγών

Το Προφυλακτικά.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα του Προφυλακτικά.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Σε όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας και διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank, χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

5. Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στις I.P. διευθύνσεις των πλοηγών (browsers) του πελάτη από ένα διακομιστή (web server) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του/της πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Προφυλακτικά.gr χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του Προφυλακτικά.gr.

6. Ηλεκτρονική αλληλογραφία ενημερωτικού περιεχομένου

Η ιστοσελίδα Προφυλακτικά.gr στο πλαίσιο συνεργασίας με την εταιρία CUSTOMER REVIEWS LTD ενδέχεται να αποστείλει στον πελάτη μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να αφορούν πρόσκληση για αξιολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλων προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους και συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα cusrev.com

7. Τρόποι Πληρωμής

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ευρώ (€) και οι τρόποι πληρωμής που υποστηρίζει το ηλεκτρονικό κατάστημα μας είναι οι εξής:

 • Με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες των Visa, MasterCard, Maestro, American Express και Diners μέσω της υπηρεσίας Alpha e-Commerce.
 • Με αντικαταβολή μετρητοίς τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα, η οποία επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης αντικαταβολής.
 • Με PAYPAL.

8. Τρόποι Αποστολής

Τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «Σε απόθεμα» είναι διαθέσιμα και αποστέλλονται σε 1-4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας με κούριερ. Αν κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα σας ενημερώσουμε με email ή τηλεφωνικώς για την πορεία της παραγγελίας σας. Τα μη αμέσως διαθέσιμα προϊόντα αποστέλλονται μόλις καταστούν διαθέσιμα.

Η παραγγελία σας θα φτάσει σε 1 εργάσιμη ημέρα, από την αποστολή, εκτός από τους προορισμούς: Κρήτη, Ρόδος, Κως, Κάρπαθος, Κάλυμνος, Χίος, Μυτιλήνη, Σάμος, Λάμνος, Ικαρία, Μύκονος, Σαντορίνη, Μύλος, Κύθηρα και απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών, όπου τα προϊόντα αποστέλονται σε 2 με 5 εργάσιμες.

Κόστος

 • Για αγορές προϊόντων συνολικού κόστους κάτω των 50€, τα έξοδα αποστολής είναι 2,5€ για όλους τους προορισμούς.
 • Για αγορές προϊόντων συνολικού κόστους άνω των 50€, οι αποστολές είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα.
 • Η υπηρεσία αντικαταβολής χρεώνεται επιπλέον 2,5€ για όλους τους προορισμούς. Η υπηρεσία αντικαταβολής χρεώνεται ακόμα και αν η παραγγελία είναι μεγαλύτερη των 50€
 • Αποστολές σε ταχυδρομικές θυρίδες δεν πραγματοποιούνται.

9. Καθυστέρηση παραγγελίας

Καθυστέρηση ενδέχεται να υπάρξει σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) θα υπάρχει άμεση επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη για τους λόγους της καθυστέρησης και τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, εκτός και αν είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία επειδή π.χ. τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί κατά την αγορά δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

10. Ακύρωση Παραγγελίας

Τρόποι ακύρωσης της παραγγελίας:

 • Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση».
 • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 2103007975.
 • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία και έχει αποσταλεί το προϊόν μπορείτε ακόμη να ακυρώσετε την παραγγελία αλλά θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής της αποστολής στην έδρα μας.
 • Στην περίπτωση που ένας πελάτης αρνείται, μετά την αποστολή, την παραλαβή των προϊόντων, το Προφυλακτικά.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στον πελάτη τα μεταφορικά κόστη του συνόλου των αποστολών (περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής και επιστροφής) ή/και να αρνηθεί την εκ νέου αποστολή προϊόντων.

11. Επιστροφή Προϊόντων/Αλλαγή Παραγγελίας/Επιστροφή Χρημάτων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 10 του Ν.2251/1994 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Σε περίπτωση επιστροφής, τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί, ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους. Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο πώλησης.
Αλλαγή παραγγελίας γίνεται μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και μόνο αν η παραγγελία βρίσκεται ακόμα στην αποθήκη του καταστήματος πριν την αποστολή.

Μετά την παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημά μας και το σχετικό έλεγχό τους, δίνεται η επιλογή της επιστροφής των χρημάτων ή της αλλαγής της παραγγελίας με άλλα προϊόντα αντίστοιχης αξίας.

Η διαδικασία επιστροφής προϊόντων, αν το δέμα παραλαμβάνεται μέσω κούριερ, είναι η εξής:

 1. Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα κατάλληλο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
 2. Αποστέλλετε το δέμα, μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας.
 3. Εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή, είτε σας επιστρέφονται τα χρήματα είτε μπορείτε να αλλαξτε το προιον σας με αλλα προιοντα αντιστοιχης αξιας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής της αρχικής παραγγελίας και αποστολής της νέας εφόσον επιλέξετε αλλαγή των προϊόντων, επιβαρύνουν τον πελάτη.