Το ηλεκτρονικό κατάστημα Προφυλακτικά.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του Προφυλακτικά.gr, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα Προφυλακτικά.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Για την πραγματοποίηση αγορών δεν απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημά, δεν αποθηκεύουμε στοιχεία πιστωτικών καρτών και δεν εμπορευόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Προφυλακτικά.gr πλήρως συμμορφωμένο με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) της Ε.Ε. σας ενημερώνει:

  • Στο ηλεκτρονικό κατάστημα Προφυλακτικά.gr μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές είτε δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη είτε όχι.
  • Στην περίπτωση που δε δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη και πραγματοποιήσετε αγορά, τα στοιχεία που συλλέγονται και αποθηκεύονται είναι αυτά του ιστορικού των αγορών σας το οποίο εκτός από προϊόντα περιλαμβάνει και στοιχεία της διεύθυνσης αποστολής και επικοινωνίας.
  • Στην περίπτωση που δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη και πραγματοποιήσετε αγορά τότε τα δεδομένα, που συλλέγονται και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, περιλαμβάνουν τα στοιχεία που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας σε αυτό (όνομα χρήστη και διεύθυνση email ), τα στοιχεία της διεύθυνσης αποστολής και επικοινωνίας που δηλώνετε κατά την πραγματοποίηση αγορών και το ιστορικό των αγορών σας.
  • Αν έχετε κάνει εγγραφή τότε τα δεδομένα που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης αποστολής και επικοινωνίας διατηρούνται επ’ αόριστον στη βάση δεδομένων του καταστήματός για δική σας διευκόλυνση.
  • Σε συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ. εγγεγραμμένοι και μη χρήστες έχουν το δικαίωμα, μετά από επικοινωνία με τους διαχειριστές της σελίδας στη διεύθυνση info@profilaktika.gr, να αιτηθούν τη διαγραφή του λογαριασμού τους, εφόσον υπάρχει και όλων των δεδομένων που συνδέονται με τις αγορές τους (στοιχεία διεύθυνσης αποστολής και επικοινωνίας, προϊόντα που αγοράστηκαν, ποσότητες αυτών, κλπ), με μόνη προϋπόθεση το αίτημα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων να προέρχεται από την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιήθηκε κατά τις αγορές.
  • Σε συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ. δεσμευόμαστε σε οποιαδήποτε περίπτωση κακόβουλης ή άλλης απώλειας-διαρροής προσωπικών δεδομένων χρηστών για την άμεση κοινοποίηση του γεγονότος στους θιγόμενους χρήστες.
  • Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα μέσα από τη σελίδα «Παραγγελίες» και «Διευθύνσεις» του λογαριασμού τους να ενημερωθούν και να αντιγράψουν όλα τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί και αφορούν το ιστορικό των αγορών τους και τα στοιχεία διεύθυνσης αποστολής και επικοινωνίας που είναι συνδεδεμένα με αυτές, ενώ μπορούν να επεξεργαστούν και τις καταχωρημένες διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής.
  • Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της σελίδας μας ή αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@profilaktika.gr.

Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.