Νέα μελέτη καταλήγει στο ότι όταν η γυναίκα είναι πολύ ελκυστική οι άνδρες είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν προφυλακτικά.

Handsome couple in love in bed being sensualΕρευνητές των οποίων ηγείται η Αναστασία Ελευθερίου -μεταπτυχιακή φοιτήτρια της επιστήμης των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον της Αγγλίας- έγραψαν ότι προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην υποτιθέμενη ελκυστικότητα ενός ατόμου και τη θέληση ενός άλλου να προχωρήσει σε σεξουαλικές επαφές χωρίς προστασία μαζί του.Η έρευνα της κας Ελευθερίου επικεντρώνεται στη χρήση υπολογιστικών προσομοιώσεων για να μελετήσει τάσεις σε σεξουαλικές συμπεριφορές με βάση την παραπάνω υπόθεση.
Για παράδειγμα, σε μια παλαιότερη έρευνα σε γυναίκες βρέθηκε ότι όσο πιο ελκυστικό θεωρούν τον άνδρα τόσο ευκολότερα θα προχωρούσαν σε σεξ χωρίς προφυλάξεις μαζί του. Αυτό συνέβαινε παρόλο που οι γυναίκες θεωρούσαν ότι οι πιο ελκυστικοί άνδρες ήταν πιο πιθανό να έχουν κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (Σ.Μ.Ν.) σε σχέση με τους λιγότερο ελκυστικούς.

Στη νέα μελέτη οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στους άνδρες.

Πενήντα ένας ετερόφυλοι άνδρες συμμετείχαν στην έρευνα, στην οποία κλήθηκαν να βαθμολογήσουν την ελκυστικότητα 20 γυναικών σε φωτογραφίες, σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 100. Για κάθε γυναίκα, οι άνδρες, κλήθηκαν να δηλώσουν, επίσης σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 100, την πιθανότητα να έκαναν σεξ μαζί της αν τους δινόταν η δυνατότητα και πόσο πιθανό θα ήταν να χρησιμοποιήσουν προφυλακτικό. Οι ερευνητές ρώτησαν επίσης τους άνδρες να εκτιμήσουν πόσοι άλλοι άνδρες σαν τους ίδιους από ένα σύνολο 100, θα προχωρούσαν σε σεξ χωρίς προφυλάξεις με αυτή τη γυναίκα αν είχαν τη δυνατότητα. Τέλος, οι άνδρες ρωτήθηκαν να υποδείξουν, σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 100 πόσο πιθανό ήταν η γυναίκα στη φωτογραφία να έχει κάποιο Σ.Μ.Ν.
Οι ερευνητές επίσης έκαναν στους άνδρες μια σειρά από ερωτήσεις, σχετικά με το σεξουαλικό τους ιστορικό και το πόσο ελκυστικοί θεωρούσαν ότι ήταν οι ίδιοι.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο πιο ελκυστική θεωρούσε ένας άνδρας μία γυναίκα, τόσο μειώνονταν οι πιθανότητες να έχει πρόθεση να χρησιμοποιήσει προφυλακτικό κατά τη διάρκεια του σεξ μαζί της.
Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ότι αν οι άνδρες θεωρούσαν ότι ένας μεγάλος αριθμός άλλων ανδρών, όπως και οι ίδιοι, ήθελαν να κάνουν σεξ χωρίς προφυλάξεις με μια γυναίκα, οι συμμετέχοντες ήταν επίσης πολύ πιθανό να θεωρήσουν ότι αυτή η ίδια γυναίκα είχε κάποιο Σ.Μ.Ν. Παρόλα αυτά η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το γεγονός αυτό δεν επηρέαζε τη θέληση των ανδρών να έχουν σεξ χωρίς προφυλάξεις με αυτή τη γυναίκα.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν  ότι το να θεωρούν οι άνδρες ότι μια γυναίκα έχει κάποιο Σ.Μ.Ν., αυτό δεν επηρέαζε το κατά πόσο την έβρισκαν ελκυστική. Ορισμένοι άνδρες έλκονταν περισσότερο από γυναίκες για τις οποίες θεωρούσαν ότι δεν είχαν κάποιο Σ.Μ.Ν. ενώ άλλοι έλκονταν περισσότερο από αυτές για τις οποίες θεωρούσαν ότι είχαν κάποιο Σ.Μ.Ν.
Η αντίληψη ενός άνδρα για την ελκυστικότητά του επίσης έπαιζε ρόλο: Όσο πιο ελκυστικό θεωρούσε ένας άνδρας τον εαυτό του, τόσο λιγότερο πιθανό ήταν να έχει πρόθεση να χρησιμοποιήσει προφυλακτικό.
Τα ευρήματα δείχνουν ότι η σεξουαλική συμπεριφορά είναι παράλογη ως προς την αποφυγή μολύνσεων: Οι άνδρες της έρευνας ήταν λιγότερο πιθανό να επιδιώξουν τη χρήση προφυλακτικού με μια γυναίκα την οποία έβρισκαν πιο ελκυστική, ακόμα και αν πίστευαν ότι η γυναίκα αυτή είχε κάποιο Σ.Μ.Ν., γράφουν οι ερευνητές. Αντίθετα οι άνδρες της έρευνας ήταν πιο πιθανό να επιδιώξουν τη χρήση προφυλακτικού με μια γυναίκα την οποία θεωρούσαν λιγότερο ελκυστική ακόμα και αν ήταν λιγότερο πιθανό αυτή να έχει κάποιο Σ.Μ.Ν.

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας μία μονόπλευρη προσέγγιση ίσως δεν λειτουργεί κατά την εκπαίδευση των ανδρών στη χρήση προφυλακτικών και ίσως οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χρειάζεται να διαφέρουν ανάλογα με το αν οι άνδρες έλκονται περισσότερο από γυναίκες για τις οποίες πιστεύουν ότι ίσως έχουν κάποιο Σ.Μ.Ν. ή αν έλκονται περισσότερο από γυναίκες για τις οποίες πιστεύουν ότι είναι λιγότερο πιθανό να έχουν κάποιο Σ.Μ.Ν.
Παρόλα αυτά οι ερευνητές επισήμαναν ότι η έρευνα συμπεριέλαβε έναν μικρό αριθμό ανδρών, η πλειοψηφία των οποίων ήταν λευκοί. Ένα μεγαλύτερο και πιο ανομοιογενές δείγμα ανδρών θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα. Επιπλέον η έρευνα επικεντρώθηκε στο αν οι άνδρες είχαν πρόθεση ή όχι να χρησιμοποιήσουν προφυλακτικό κατά τη διάρκεια του σεξ, αλλά όχι αν χρησιμοποιούσαν προφυλακτικά ή όχι.

Πηγή: Live Science

Αφήστε ένα σχόλιο